Хамгийн сүүлд нэмэгдсэн нийтлэл:
 • 2017 оны 8 сарын 14
  Үндсэн хуулийн зангилаа асуудал бол эрх мэдлийн хуваарилалт юм. Тухайн асуудлаар шийдвэрийг хэн хэзээ хэрхэн гаргах ба тэр нь хэрхэн хэнээр ямар үндэслэлээр цуцлагдахыг маш нарийн зааж өгөх ёстой. Ийм тодорхой заалтгүйгээс болж сул дорой төр буй болдог. Сул төр шийдвэр гаргаж чаддаггүй, гаргасан шийдвэр нь эргэж буцдаг, улмаар шийдвэр амьдралд хэрэгждэггүй, энэ нь иргэдийг хуулийг үл тоомсорлох, төрд үл итгэх байдал руу түлхдэг. Сул дорой төр нь хөгжил дэвшил, нийгмийн эмх замбараа, дур зорго, зэрэгт голлон нөлөөлдөг хүчин зүйл юм.

  Цааш унших ...
  Уншсан 40663 Сэтгэгдэл 0
 • 2017 оны 7 сарын 17
  Одоогоос 150 орчим жилийн өмнө анх Англид улс төрийн нам буй болжээ. Нэгэнт төрийн дээд институци болох хууль тогтоох гүйцэтгэх эрхийг хэрэгжүүлэгч байгууллагыг ард түмний үзэмжээр, тэдний чөлөөт сонголтоор буй болгодог болсон болохоор сонгуулийн ажлыг зохион байгуулах олон нийтийн байгууллага хэрэгтэй болсон байна. Тэр нь улс төрийн нам юм.
  Цааш унших ...
  Уншсан 88914 Сэтгэгдэл 1
 • 2017 оны 5 сарын 29
  Фэн гэж "салхи", шүй гэж "ус" гэсэн хятад үг. Фэншүй бол өөрөө хятадын маш эртний шашин шүтлэг ажгуу. Фэншүй шашин нь Хятадын үндсэн философи, шүтлэг болох күнзийн болон даогийн (бумба) шашин үүсэхэд томоохон хувь нэмрээ өгчээ. Христийн (загалмайн) болон мусулманы (лал) шашин үүсэхдээ гол нь жүүд нарын иүдэйн шашин дээр тулгуурласан. Хиндуизм болон буддын шашин буй болгохдоо эртний Энэтхэгийн брахманы (бярман) сүсэг дээр үндэслэсэн. Харин күнз, даогийн цэвэр хятад шашныг фэншүй дээр суурилан буй болсон гэж үздэг. Лалын болон христийн шашин нь иүдэйн ганц бурхны буюу монотэйзм философийг авч цааш хөгжүүлжээ. Буддын болон хинди шашин нь брахманы нүгэл хилэнц үл үйлдэн нирваан болох сургаалыг улам боловсронгуй болгон цоцлуулсан. Тэгвэл кунзын болон даогийн шашин нь хүний байгаль болон нийгэмтэй хамтран зохицох зохицлын үзэл санааг дэлгэрүүлсэн юм.
  Цааш унших ...
  Уншсан 116823 Сэтгэгдэл 0
 • 2017 оны 5 сарын 2
  1977 онд би нэг өгүүлэл орчуулж тарааснаас болж хэрэгт орж байсан юм. Тэр бол Зөвлөлтийн зохиолч, тэрс үзэлтэн Александр Солженицыны “Худал хуурмаггүйгээр амьдрах нь” (Жить не по лжи) гэсэн эсээ.
  Цааш унших ...
  Уншсан 174545 Сэтгэгдэл 0
Нийтлэлийн архив